Nyheter

 • 2017-08-14
  Är du förberedd på nya GDPR

  Srf presenterar här ett kostnadsfritt självtest när det gäller hantering av personuppgifter

 • 2017-08-01
  Prisbasbeloppet för år 2018

  Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2018 beräknats till 45 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2018 är 700 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2017.

 • 2017-06-02
  Fakta om löner och arbetstider 2017

  I Fakta om löner och arbetstider 2017 ges en översiktlig bild av arbetsmarknadens struktur, arbetstider, löner, arbetskraftskostnader mm. Nytt för i år är ett temaavsnitt om migration. Huvuddelen av u

 • 2017-05-17
  Arbetsgivarens rätt att ändra semesterförläggning

  Region Östergötland, ändrade semesterförläggningen för fem barnmorskor. Den huvudsakliga tvistefrågan har avsett om detta varit i strid med semesterlagen eller dess grunder, så att det finns rätt till

 • 2017-04-12
  Sveriges framtida befolkning 2017 - 2026

  Mindre än tio år till nästa miljongräns. Sveriges befolkning passerade nyligen tio miljoner. Om knappt tio år, 2026, beräknas folkmängden ha ökat med 1 miljon och befolkningen i Sverige passerar elva

 • 2017-04-03
  Nyhetsbrevet www.2050Sverige.se

  Nyhetsbrevet www.2050Sverige.se är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är ansvarig eller intresserad av omvärldsbevakning, både i privat och offentlig sektor, antingen som medlem i ledningsgru

 • 2017-04-03
  Märket är satt för svensk arbetsmarknad - 6,5 procent på tre år

  Efter intensiva och tuffa förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt.

 • 2017-03-27
  Kolla ditt försäkringsskydd på sommarjobbet

  Nu söker företag personal till sommarsäsongen, allt från guider till glassförsäljare. Det rör sig om flera tusen säsongsanställda. Men glädjen över ett sommarjobb kan istället bli en dyrköpt erfarenhe

 • 2017-03-15
  Nu kan du enkelt räkna ut ditt avdrag för representation 2017

  Nu har Skatteverket publicerat en uppdaterad funktion för att räkna ut avdrag för representation i form av mat och dryck. Man får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett omedelb

 • 2016-12-12
  Nyheter i diskrimineringslagen 2017

  Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel träder i kraft den 1 januari 2017.

 • 2016-10-28
  Facken inom industrins avtalskrav: 2,8 procent i löneökning 2017

  Löneökningar på 2,8 procent som ska säkra reala löneökningar, fortsatt utbyggnad av systemen för arbetstidsförkortning och delpension/flexpension. Det är Facken inom industrins krav i den kommande avt

 • 2016-10-26
  Vintertid!

  Nu till helgen (natten mellan lördag och söndag) går vi över från sommartid till vintertid.

 • 2016-10-18
  Nytt avtal för 20 000 Samhallanställda

  LO-förbunden och Almega Samhallförbundet har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för anställda inom Samhall AB. Avtalet är ettårigt och innebär löneökningar på 2,2 procent.

 • 2016-10-14
  Nya avtal klara för 110 000 statsanställda

  Arbetsgivarverket har idag tecknat överenskommelser med samtliga motparter inom det statliga avtalsområdet, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko. Med OFR/S,P,O och med Seko har Arbetsgivarverket ingått avtal v

 • 2016-10-12
  Årets Auktoriserade lönekonsult 2016

  Under Srf konsulternas jubileumsmiddag i Stockholm den 12 oktober korades Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult. Vinnarna Marielle Eklund, Auktoriserad Redovisnin

 • 2016-10-03
  Insamling av Näringslivets lönestatistik i nytt system

  Det är dags att redovisa löneuppgifter till Svenskt Näringsliv och brev kommer att skickas ut till medlemsföretag i början av oktober.

 • 2016-09-13
  Tjänstepensionens dag den 27 september

  Tjänstepensionen uppmärksammas årligen den 27 september. Tjänstepensionens dag är en dag när aktörer i pensionsbranschen, arbetsgivare och media, var och en på sitt sätt, fokuserar lite extra på tjäns

 • 2016-08-24
  SKL och fackförbunden

  SKL och fackförbunden i vår sektor har enats om ett åtgärdspaket för att minska sjukfrånvaron på arbetsplatserna. Det innebär att regeringen kan dra tillbaka sitt förslag om så kallad hälsoväxling frå

 • 2016-08-24
  Svenskt Näringsliv, LO och PTK

  Svenskt Näringsliv, LO och PTK har för regeringen presenterat konkreta åtgärder för minskad sjukfrånvaro. Därmed bör regeringen nu dra tillbaka förslaget om en sjukskatt.

 • 2016-08-24
  Regeringen välkomnar parternas gemensamma insatser för sänkta sjuktal

  Sjuktalen i Sverige har ökat med 78 procent sedan år 2010. Regeringen har tidigare presenterat ett brett åtgärdsprogram för sänkta sjuktal och ett tydligt mål om ett sjukpenningtal på 9,0 år 2020. Som