Nyheter

 • 2011-09-24
  Fortsatt stabil arbetsmarknad

  I slutet av augusti var 370 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd, 37 000 färre än för ett år sedan. Det motsvarar 7,3 procent av arbetskraften, jämfört med 8,1 pr

 • 2011-09-23
  Alla gillar lönesamtal i teorin - men få är nöjda med resultatet.

  Av Sten O Andersson Seniorombudsman i Civilekonomerna www.civilekonomerna.se Sten O Andersson har arbetat med personal och löner under mer än 40 år både som personalchef och som förhandlare på båda

 • 2011-09-23
  Svenskt Näringsliv vill inte ha några låglönesatsningar

  Oroliga tider kräver ansvarsfulla avtal Svenskt Näringslivs styrelse har i dag beslutat om de privata arbetsgivarnas gemensamma och övergripande mål i de kommande avtalsförhandlingarna.

 • 2011-09-21
  Mindre centralism, mer människa - Almegas krav inför avtalsrörelsen

  Almega har inför den kommande avtalsrörelsen identifierat sju viktiga utgångspunkter för mer verklighetsanpassade och modernare kollektivavtal. Dessa pekar ut nödvändiga förändringar i kollektivavtal

 • 2011-09-21
  SAAB-bolagen beviljas företagsrekonstruktion

  Hovrätten för Västra Sverige har idag beslutat att företagsrekonstruktion ska inledas för SAAB-bolagen. Tingsrätten kommer att utse rekonstruktör.

 • 2011-09-20
  Teknikföretagen vill inte längre samla in fackföreningsavgifter

  Inför årets avtalsrörelse har Teknikföretagen preciserat sina avtalskrav. En viktig nyhet är att företagens medverkan vid uppbörd av fackföreningsavgiften ska upphöra. Arbetsgivarna vill också ha förl

 • 2011-09-20
  IF Metall tvingas begära Saab i konkurs

  Vid 15-tiden i dag lämnade IF Metall in en ansökan om konkurs för Saab till tingsrätten i Vänersborg. Detta beslutades i samstämmighet i dag klockan 13.30 vid en videokonferens med IF Metalls förbunds

 • 2011-09-20
  Satsa mer på kompetensutveckling

  Fackförbundet Unionen vill ha mera kompetensutveckling för bredare grupper. Vi vill att regering tar initiativ till samverkan med parterna för att förbättra kompetensutvecklingen i arbetslivet.

 • 2011-09-20
  Almega vill se sänkt skatt även för inhemska experter

  Arbetsgivarorganisationen Almega vill se sänkt skatt även för inhemska experter i kampen om kompetensen

 • 2011-09-20
  Fler ingenjörer ska utbildas

  Regeringen föreslår idag i budgetpropositionen att civilingenjörsutbildningarna på universitet och högskolor ska byggas ut.

 • 2011-09-19
  Anders Borg: Varifrån kommer alla dina miljarder?

  Nu på tisdag den 20 september kommer finansminister Anders Borg att överlämna budgetpropositionen för 2012 till riksdagen. Mycket kommer förstås att handla om hur skattepengarna ska fördelas på olika

 • 2011-09-17
  Regeringen vill se över LAS

  Regeringen har tillsatt en utredning som ska göra det billigare för arbetsgivare främst vid uppsägning av personliga skäl. Utredare blir professor Jonas Malmberg.

 • 2011-09-14
  Inflationstakten var 3,4 procent i augusti 2011.

  Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar varje månad förändringen av Konsumentprisindex KPI

 • 2011-09-13
  IF Metalls avtalsråd säger ja till industrisamordning

  IF Metalls avtalsråd, bestående av 170 ledamöter, beslutade på tisdagen att ställa sig bakom Facken inom industrins krav inför avtalsrörelsen. Beslutet innebär krav om 3,7 procent på ett år, vilket m

 • 2011-09-12
  IF Metalls avtalsråd

  Idag och imorgon tisdag kommer IF Metalls avtalsråd att träffas på Folkets hus i Stockholm. Där ska de ta ställning till LO-samordningen, avtalsplattformen från Facken inom industrin (FI) och 232 mot

 • 2011-09-12
  Saab begärs i konkurs

  Fackförbunden Unionen och Ledarna lämnade idag måndag in en ansökan om konkurs för Saab Automobile vid Vänersborgs tingsrätt. Ansökan lämnades in eftersom Unionens medlemmar fortfarande inte fått någo

 • 2011-09-10
  Avtal mellan Rikspolisstyrelsen och Polisförbundet klart sent i fredags kväll efter segdragna förhandlingar

  Vi är nöjda att vi har kommit överens om ett avtal som innehåller flera förbättringar för poliser, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz och rikspolischef Bengt Svenson i ett gemensamt uttalande.

 • 2011-09-08
  Tingsrätten säger nej till Saab

  Tingsrätten i Vänersborg sa idag nej till en rekonstruktion av Saab. Man anser inte att lagens krav är uppfyllda. Saabs VD Victor Muller har dock redan meddelat att man kommer att överklaga beslutet t

 • 2011-09-06
  Ny lönestatistik

  Idag presenterade Medlingsinstitutet lönestrukturstatistiken för 2010 som visar de olika genomsnittslönerna för hela arbetsmarknaden. Den genomsnittliga månadslönen var 28 400 kr. För kvinnor var den

 • 2011-09-05
  Vad vill facken?

  Idag presenterade både LO och Industrifacken sina lönekrav inför årets avtalsrörelse. LO kräver 3,5 procent, 100 kronor i en jämställdhetspott, höjning av lägstlönerna med minst 860 kronor samt begrän