Nyheter

 • 2018-03-18
  Fler kan få skatteåterbäring i april

  Skatteverket förlänger tiden för att ansluta sig till en digital brevlåda och möjligheten att få skatteåterbäring tidigt. Den som skaffar en digital brevlåda senast den 28 mars har möjlighet att få ti

 • 2018-03-12
  Tekniska problem på Skatteverket

  Just nu är det tekniska problem med Skatteverkets e-tjänster. Därför går det att lämna moms- och arbetsgivardeklaration samt punktskattedeklaration till och med den 14 mars.

 • 2018-03-05
  Löneutvecklingen för helåret 2017

  Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i december, jämfört med samma månad i fjol. För helåret 2017 visar beräkn

 • 2018-02-26
  AD-dom gav Sveriges Hamnar seger i hamnkonflikten

  Sveriges Hamnar har vunnit en viktig seger mot Hamnarbetarförbundet i Arbetsdomstolen angående fackliga förmåner som enligt lag förutsätter kollektivavtal.

 • 2018-02-22
  GDPR - nya dataskyddsregler 25 maj

  Nu kommer nya regler om hur du får hantera personuppgifter. Här får du som är småföretagare veta vad du behöver göra för att förbereda ditt företag. Dataskyddsförordningen förkortas ibland GDPR (Gener

 • 2018-01-26
  Premiär för Lönepodden!

  I premiäravsnittet av Lönepodden samtalar vi kring AGI, arbetsgivardeklaration på individnivå, som införs i två steg med början 1 juli 2018. Katarina Sand på Wise Professionals reder ut begreppen till

 • 2018-01-22
  Avtalsförhandlingarna 2018-2019

  Avtalsrörelserna 2018 och 2019 blir av begränsad storlek eftersom huvuddelen av gällande avtal är fleråriga. Under 2018 ska 30 avtal förhandlas som omfattar ca 250 000 anställda. Nästa år ska 22 avtal

 • 2018-01-08
  Tjänstebilsförarna ratar dieseln till förmån för bensinhybriden

  Bensinhybriden är det mest populära bränslet när man frågar tjänstebilsförarna. 1 av 3 anger att de föredrar bensinhybrid framför andra drivmedel vid nästa val av bil. Dieseln tappar rejält från tidig

 • 2017-12-30
  Lönenyheter 2018

  Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2017/2018 som berör området lön och annat i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

 • 2017-12-05
  IKEA-koncernen avsätter en miljard kr till medarbetarna

  Medarbetarna är IKEAs viktigaste resurs. Därför instiftades 2013 ett lojalitetsprogram, Tack!, för att främja och belöna medarbetarnas insatser och fortsatta engagemang inom företaget. När individen v

 • 2017-11-24
  Julgåvor och julbord för anställda och kunder

  Julgåvor som arbetsgivare ger till anställda och som är värda högst 450 kronor är skattefria för den anställda. Julbord är också en skattefri förmån om det är fråga om intern representation, till exem

 • 2017-10-21
  Representation

  Du får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten som när representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalv

 • 2017-09-28
  Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult

  Varje år nomineras Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult i Srf konsulterna och en av dem som nominerats i vardera kategorin får ta emot den hedervärda utmärkelsen

 • 2017-09-26
  Tjänstepensionens dag

  Imorgon den 27 september är det dags för Tjänstepensionens dag.

 • 2017-09-01
  Srf har yttrat sig över förslag till ny dataskyddslag GDPR

  Srf konsulternas förbund har i sin arbetsgrupp med systemleverantörer Srf Lönsam analyserat och diskuterat förslaget till ny dataskyddslag.

 • 2017-08-14
  Är du förberedd på nya GDPR

  Srf presenterar här ett kostnadsfritt självtest när det gäller hantering av personuppgifter

 • 2017-08-01
  Prisbasbeloppet för år 2018

  Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2018 beräknats till 45 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2018 är 700 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2017.

 • 2017-06-02
  Fakta om löner och arbetstider 2017

  I Fakta om löner och arbetstider 2017 ges en översiktlig bild av arbetsmarknadens struktur, arbetstider, löner, arbetskraftskostnader mm. Nytt för i år är ett temaavsnitt om migration. Huvuddelen av u

 • 2017-05-17
  Arbetsgivarens rätt att ändra semesterförläggning

  Region Östergötland, ändrade semesterförläggningen för fem barnmorskor. Den huvudsakliga tvistefrågan har avsett om detta varit i strid med semesterlagen eller dess grunder, så att det finns rätt till

 • 2017-04-12
  Sveriges framtida befolkning 2017 - 2026

  Mindre än tio år till nästa miljongräns. Sveriges befolkning passerade nyligen tio miljoner. Om knappt tio år, 2026, beräknas folkmängden ha ökat med 1 miljon och befolkningen i Sverige passerar elva