Nyheter

 • 2018-05-11
  Snart dags för Arbetsgivardeklaration på individnivå - för vissa företag redan 1 juli 2018

  Från och med januari 2019, och för vissa arbetsgivare redan juli 2018, gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Förändringen innebär att du som arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och sk

 • 2018-04-30
  Trängselskatt - undantag för Backaområdet i Göteborg

  Regeringen har genom (SFS 2018:139) beslutat att undantaget från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg ska träda ikraft den 1 maj 2018.

 • 2018-04-09
  GDPR och lönespecifikation

  När den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas i slutet på maj ställer det tydligare krav på personuppgiftsbehandlingen även hos lönesystemleverantörerna. I Srf Lönsam har arbetet med GDPR pågått

 • 2018-04-05
  Förlängning av läraravtalet med SKL - förhandlingar fortsätter

  Parterna har gemensamt beslutat om att förhandla vidare. Därför prolongeras, det vill säga förlängs, avtalet medan förhandlingen pågår.

 • 2018-04-04
  898 257 personer får skattepengar nu i april

  898 257 personer får sina skattepengar redan i april. Totalt betalas 6 850 753 528 kronor ut. Det står klart efter att Skatteverket har hanterat de digitala deklarationerna.

 • 2018-03-18
  Fler kan få skatteåterbäring i april

  Skatteverket förlänger tiden för att ansluta sig till en digital brevlåda och möjligheten att få skatteåterbäring tidigt. Den som skaffar en digital brevlåda senast den 28 mars har möjlighet att få ti

 • 2018-03-12
  Tekniska problem på Skatteverket

  Just nu är det tekniska problem med Skatteverkets e-tjänster. Därför går det att lämna moms- och arbetsgivardeklaration samt punktskattedeklaration till och med den 14 mars.

 • 2018-03-05
  Löneutvecklingen för helåret 2017

  Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i december, jämfört med samma månad i fjol. För helåret 2017 visar beräkn

 • 2018-02-26
  AD-dom gav Sveriges Hamnar seger i hamnkonflikten

  Sveriges Hamnar har vunnit en viktig seger mot Hamnarbetarförbundet i Arbetsdomstolen angående fackliga förmåner som enligt lag förutsätter kollektivavtal.

 • 2018-02-22
  GDPR - nya dataskyddsregler 25 maj

  Nu kommer nya regler om hur du får hantera personuppgifter. Här får du som är småföretagare veta vad du behöver göra för att förbereda ditt företag. Dataskyddsförordningen förkortas ibland GDPR (Gener

 • 2018-01-26
  Premiär för Lönepodden!

  I premiäravsnittet av Lönepodden samtalar vi kring AGI, arbetsgivardeklaration på individnivå, som införs i två steg med början 1 juli 2018. Katarina Sand på Wise Professionals reder ut begreppen till

 • 2018-01-22
  Avtalsförhandlingarna 2018-2019

  Avtalsrörelserna 2018 och 2019 blir av begränsad storlek eftersom huvuddelen av gällande avtal är fleråriga. Under 2018 ska 30 avtal förhandlas som omfattar ca 250 000 anställda. Nästa år ska 22 avtal

 • 2018-01-08
  Tjänstebilsförarna ratar dieseln till förmån för bensinhybriden

  Bensinhybriden är det mest populära bränslet när man frågar tjänstebilsförarna. 1 av 3 anger att de föredrar bensinhybrid framför andra drivmedel vid nästa val av bil. Dieseln tappar rejält från tidig

 • 2017-12-30
  Lönenyheter 2018

  Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2017/2018 som berör området lön och annat i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

 • 2017-12-05
  IKEA-koncernen avsätter en miljard kr till medarbetarna

  Medarbetarna är IKEAs viktigaste resurs. Därför instiftades 2013 ett lojalitetsprogram, Tack!, för att främja och belöna medarbetarnas insatser och fortsatta engagemang inom företaget. När individen v

 • 2017-11-24
  Julgåvor och julbord för anställda och kunder

  Julgåvor som arbetsgivare ger till anställda och som är värda högst 450 kronor är skattefria för den anställda. Julbord är också en skattefri förmån om det är fråga om intern representation, till exem

 • 2017-10-21
  Representation

  Du får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten som när representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalv

 • 2017-09-28
  Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult

  Varje år nomineras Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult i Srf konsulterna och en av dem som nominerats i vardera kategorin får ta emot den hedervärda utmärkelsen

 • 2017-09-26
  Tjänstepensionens dag

  Imorgon den 27 september är det dags för Tjänstepensionens dag.

 • 2017-09-01
  Srf har yttrat sig över förslag till ny dataskyddslag GDPR

  Srf konsulternas förbund har i sin arbetsgrupp med systemleverantörer Srf Lönsam analyserat och diskuterat förslaget till ny dataskyddslag.