Ny lönerapport tjänstemän och arbetare 2018

2019-01-22

I en ny lönerapport för 2018 har LO bearbetat SCB:s lönestatistik för år 2017. Här kan man läsa att lönespridningen är stor, både inom tjänstemannayrken och arbetaryrken.

Bland tjänstemännen är medellönen för tjänstemän 39 300 kronor i månaden medan arbetares medellön ligger på 26 500 kronor.

Högst tjänstemannalön har man i finans- och försäkringsbranschen där medellönen är 50 200 medan gruvarbetare toppar arbetaryrkena med en månadslön på 32 300 kronor. Lägst arbetarlön har de som jobbar i kommunal barnomsorg med 23 000 kronor.