4 800 felaktigt uppsagda I Malmö

2019-01-09

I samband med en uppdatering av kommunens HR-system blev 4 800 av totalt 24 000 anställda felaktigt markerade som uppsagda.

De berörda cheferna fick automatiskt mejl om att deras medarbetare blivit uppsagda. En omedelbar konsekvens blev att medarbetarna inte längre kunde logga in i sina datorer sedan deras inloggnings-ID avaktiverats.