Belopp och procent inkomståret 2019

2018-12-28

Här hittar du information om olika belopp och procentsatser för exempelvis skattefria traktamenten 2019, arbetsgivaravgifter, kostförmån, gåvor till anställda och mycket mera!