Lönerapportera till Fora senast 15 nov

2018-11-07

Sista dag att uppdatera de preliminära lönerna för 2018 är den 15 november. Rapporteringen av slutliga löner 2018 ska göras mellan den 2 och 31 januari 2019.

Fora är en del av den svenska trygghetsmodellen. Fora administrerar avtalsförsäkringar för 214 000 företag och deras 4 miljoner anställda.
Hos Fora gör de privatanställda arbetare som omfattas av tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO sina pensionsval.
.