Snart dags för Arbetsgivardeklaration på individnivå - för vissa företag redan 1 juli 2018

2018-05-11

Från och med januari 2019, och för vissa arbetsgivare redan juli 2018, gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Förändringen innebär att du som arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag du har gjort per person varje månad. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI).
När börjar det gälla för mig som arbetsgivare?
Det nya sättet att redovisa arbetsgivardeklaration på gäller för alla arbetsgivare från redovisningsperiod januari 2019, men förändringen införs i två steg.

Steg 1
1 juli 2018

Arbetsgivare med personalliggare och 16 eller fler anställda
Företag inom restaurang, bygg, tvätteri och frisör som ska föra personalliggare och har 16 anställda eller fler ska börja redovisa på det nya sättet för utbetalningar som görs från och med 1 juli 2018. Av byggföretagen är det endast de som har SNI-kod 41 som omfattas detta datum.