GDPR och lönespecifikation

2018-04-09

När den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas i slutet på maj ställer det tydligare krav på personuppgiftsbehandlingen även hos lönesystemleverantörerna. I Srf Lönsam har arbetet med GDPR pågått under en längre tid för att ta fram en branschkod. En branschkod är riktlinjer kring den praktiska hanteringen av GDPR och utgår från personuppgiftsbehandling i löneprocessen.
Enligt GDPR så kan en branschkod, eller uppförandekod som det benämns där, dock tidigast godkännas efter den 25 maj av Datainspektionen, så den får vi vänta lite på. Det innebär inte att det stiltje kring lön och GDPR. Det finns mycket att göra, och lönesystemleverantörera likväl som alla andra företag har fullt upp. En fråga som alltid dyker upp när GDPR kopplas ihop med lön är den hur man ska hantera lönespecifikationerna. Och här finns det olika lösningar. Lönesystemleverantörer erbjuder flera olika varianter, vissa att det finns möjligheter till olika lösningar för samma företag beroende på vilka förutsättningar och villkor som gäller där säger Zennie Sjölund SRF Lön.