Förlängning av läraravtalet med SKL - förhandlingar fortsätter

2018-04-05

Parterna har gemensamt beslutat om att förhandla vidare. Därför prolongeras, det vill säga förlängs, avtalet medan förhandlingen pågår.

För närvarande förhandlar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund som en part, Lärarnas Samverkansråd, med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om ett nytt avtal inom kommunal verksamhet. Det nuvarande avtalet gick ut den 31 mars och omfattar alla kommunalt anställda lärare, studie- och yrkesvägledare och övriga medlemsgrupper inom Lärarnas Samverkansråd.

Parterna har beslutat om att förhandla vidare. Därför prolongeras, det vill säga förlängs, avtalet medan förhandlingen pågår. Prolongeringen gäller tillsvidare, till dess en överenskommelse träffas eller någon av parterna säger upp prolongeringen, vilket kan göras med 14 dagars framförhållning.