Löneutvecklingen för helåret 2017

2018-03-05

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i december, jämfört med samma månad i fjol. För helåret 2017 visar beräkningarna att lönerna ökade med 2,5 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent för helåret 2016.
Lönerna i offentlig sektor ökade snabbare än i näringslivet. Det gäller framför allt i kommunerna där lönerna beräknas ha ökat med 3,4 procent 2017.

- Vi vet att särskilda satsningar på lärare och undersköterskor har bidragit till den löneutveckling vi ser. Samtidigt bidrar demografiska faktorer till att efterfrågan på arbetskraft generellt sett är mycket stor i både kommuner och landsting, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Den allmänt starka efterfrågan på arbetskraft i svensk ekonomi har dock ännu inte visat sig i särskilt stor utsträckning i näringslivets löneutveckling. I näringslivet som helhet beräknas lönerna ha ökat med i genomsnitt 2,2 procent under 2017, vilket inte är någon uppväxling jämfört med 2016.

- Löneutvecklingen i omvärlden har inte heller tilltagit, trots en stark återhämtning av konjunkturen i många länder. I ett internationellt perspektiv har ändå löneökningarna i Sverige de senaste två åren varit förhållandevis höga och jämförbara med bland annat Tyskland och USA, som tillhör de länder som just nu har ett starkt konjunkturläge, säger Valter Hultén.