Avtalsförhandlingarna 2018-2019

2018-01-22

Avtalsrörelserna 2018 och 2019 blir av begränsad storlek eftersom huvuddelen av gällande avtal är fleråriga.
Under 2018 ska 30 avtal förhandlas som omfattar ca 250 000 anställda. Nästa år ska 22 avtal förhandlas som omfattar 150 000 anställda. Under år 2019 finns det en möjlighet att förhandlingarna blir fler eftersom många avtal kan sägas upp ett år i förtid. Sådana avtal omfattar 1,3 miljoner anställda.