Prisbasbeloppet för år 2018

2017-08-01

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2018 beräknats till 45 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2018 är 700 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2017.

Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2018 har beräknats till 46 500 kronor. Det är en höjning med 800 kronor jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet för år 2017.

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska fastställas av regeringen.

Det höjda prisbasbeloppet påverkar bl a beräkning av bilförmån och lyxbilstillägget.