Är du förberedd på nya GDPR

2017-08-14

Srf presenterar här ett kostnadsfritt självtest när det gäller hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen och EU:s nuvarande dataskyddsdirektiv av EU:s dataskyddsreform General Data Protection Regulation kallad GDPR. GDPR träder i kraft i samtliga EU-länder från samma tidpunkt eftersom det är en förordning. Förordningen är en kompromiss och överlämnar mycket till länderna att lagstifta om.

Använd vårt kostnadsfria nyttiga självtest för att bedöma ditt och företagets utgångsläge och kunskapsnivå kring dagens Personuppgiftslag. Syftet med testet är hjälpa dig att säkerställa att du har en viss grundkunskap kring PuL. Testresultatets ger dig en bra start när du börjar granska din egen verksamhet utifrån den nu gällande PuL - första steget i anpassningsarbetet mot GDPR!