Nyheter

 • 2019-03-08
  Jakten på kompetens driver jämställdheten framåt

  Jämställdheten på arbetsmarknaden tar stora kliv framåt. Kvinnor har inte bara bättre studieresultat och högre utbildningsnivå än män, utan innehar också i allt högre utsträckning chefspositioner. Lön

 • 2019-02-07
  Nytt EU-direktiv - Arbetsvillkorsdirektivet

  - Alla arbetstagare, oavsett hur länge deras avtal löper och hur många timmar de arbetar, kommer att få veta sina rättigheter och skyldigheter i början av anställningen. Arbetstagarna kommer att ha rä

 • 2019-01-22
  Ny lönerapport tjänstemän och arbetare 2018

  I en ny lönerapport för 2018 har LO bearbetat SCB:s lönestatistik för år 2017. Här kan man läsa att lönespridningen är stor, både inom tjänstemannayrken och arbetaryrken.

 • 2019-01-15
  Du kan få skatteåterbäring redan i april!

  I år kan fler få sin skatteåterbäring redan i april. Skatteverket förenklar och tar bort kravet på anslutning till säker digital brevlåda för tidig återbäring.

 • 2019-01-14
  Lämna arbetsgivardeklaration på individnivå

  Från och med januari 2019 gäller nya regler för dig som ska lämna arbetsgivardeklaration. De nya reglerna innebär att du ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag för varje betalningsmottagare varje

 • 2019-01-09
  4 800 felaktigt uppsagda I Malmö

  I samband med en uppdatering av kommunens HR-system blev 4 800 av totalt 24 000 anställda felaktigt markerade som uppsagda.

 • 2019-01-04
  Regeländringar socialförsäkring 2019

  I samband med årsskiftet har ett antal regeländringar genomförts som berör socialförsäkringen. Bland förändringarna märks ett slopat anmälningskrav för VAB, höjd åldersgräns för kostnadsfri tandvård o

 • 2019-01-03
  Karensdagen ersätts av ett karensavdrag 2019

  Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och ersätts av ett karensavdrag. Syftet med ändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart.

 • 2018-12-31
  Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2018/2019

  Den här sammanställningen innehåller ett urval av de lagar och förordningar som träder i kraft under andra halvåret 2018 eller en tid därefter, både sådana som är nya och ändringar i befintliga.

 • 2018-12-28
  Belopp och procent inkomståret 2019

  Här hittar du information om olika belopp och procentsatser för exempelvis skattefria traktamenten 2019, arbetsgivaravgifter, kostförmån, gåvor till anställda och mycket mera!

 • 2018-12-17
  Lämna arbetsgivardeklaration på individnivå 2019

  Från och med januari 2019 gäller nya regler för dig som ska lämna arbetsgivardeklaration. De nya reglerna innebär att du ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag för varje betalningsmottagare varje

 • 2018-12-06
  Utlandstraktamente 2019

  Här hittar du Skatteverkets information om utlandstraktamenten vid tjänsteresor 2019

 • 2018-12-05
  IKEA belönar medarbetare med en miljard kronor

  Sedan 2013 har lojalitetsprogrammet Tack! främjat medarbetares mångåriga bidrag till IKEAs framgång. I år delas totalt en miljard kronor ut till de som arbetat på IKEA i mer än fem år ? en summa som g

 • 2018-11-27
  Leverantörsöversikt HR och lön

  Knowit Insight har lanserat en leverantörsöversikt där du som arbetar inom HR och lön får hjälp att hitta rätt bland det stora antalet verktyg och lösningar som finns tillgängliga på marknaden

 • 2018-11-07
  Lönerapportera till Fora senast 15 nov

  Sista dag att uppdatera de preliminära lönerna för 2018 är den 15 november. Rapporteringen av slutliga löner 2018 ska göras mellan den 2 och 31 januari 2019.

 • 2018-11-05
  Lunchförmån mm 2019

  Skatteverket har nu beslutat att värdet av fri lunch eller middag nästa år ska vara 98 kronor. Värdet av fri frukost ska vara 49 kronor. Värdet av helt fri kost (minst tre måltider) ska vara 245 kr.

 • 2018-07-28
  Anmäl bankkonto senast den 30 juli om du väntar skatteåterbäring

  Skatteverket skickar ut besked om beslutade skatteuppgifter och betalar ut skatteåterbäringen 7?8 augusti till dig har deklarerat på papper. Tänk på att du behöver ha anmält bankkonto senast den 30 ju

 • 2018-07-01
  Nya lagar vid halvårsskiftet

  Ett stort antal nya och ändrade lagar träder nu i kraft från halvårsskiftet. Femton av dem berör området arbetsrätt, skatt, kollektivavtal och socialförsäkring

 • 2018-06-14
  Bensinmack med eget bonussystem

  På Circle K Sannarp i Halmstad har stationschefen Sven-Olof Gudmundsson utvecklat ett eget bonuslönesystem. Genom att delegera ansvar till de anställda och ge möjlighet till bonuslön, har han fått mot

 • 2018-06-08
  Platser kvar på höstens YH-utbildningar till lönekonsult!

  För den som tar studenten i veckan och fortfarande inte vet vad hen ska göra i höst kan yrkeshögskolan vara ett bra alternativ. Det finns fortfarande lediga platser på utbildningar runt om i landet.