Nyheter

 • 2017-10-21
  Representation

  Du får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten som när representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalv

 • 2017-09-28
  Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult

  Varje år nomineras Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult i Srf konsulterna och en av dem som nominerats i vardera kategorin får ta emot den hedervärda utmärkelsen

 • 2017-09-26
  Tjänstepensionens dag

  Imorgon den 27 september är det dags för Tjänstepensionens dag.

 • 2017-09-01
  Srf har yttrat sig över förslag till ny dataskyddslag GDPR

  Srf konsulternas förbund har i sin arbetsgrupp med systemleverantörer Srf Lönsam analyserat och diskuterat förslaget till ny dataskyddslag.

 • 2017-08-14
  Är du förberedd på nya GDPR

  Srf presenterar här ett kostnadsfritt självtest när det gäller hantering av personuppgifter

 • 2017-08-01
  Prisbasbeloppet för år 2018

  Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2018 beräknats till 45 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2018 är 700 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2017.

 • 2017-06-02
  Fakta om löner och arbetstider 2017

  I Fakta om löner och arbetstider 2017 ges en översiktlig bild av arbetsmarknadens struktur, arbetstider, löner, arbetskraftskostnader mm. Nytt för i år är ett temaavsnitt om migration. Huvuddelen av u

 • 2017-05-17
  Arbetsgivarens rätt att ändra semesterförläggning

  Region Östergötland, ändrade semesterförläggningen för fem barnmorskor. Den huvudsakliga tvistefrågan har avsett om detta varit i strid med semesterlagen eller dess grunder, så att det finns rätt till

 • 2017-04-12
  Sveriges framtida befolkning 2017 - 2026

  Mindre än tio år till nästa miljongräns. Sveriges befolkning passerade nyligen tio miljoner. Om knappt tio år, 2026, beräknas folkmängden ha ökat med 1 miljon och befolkningen i Sverige passerar elva

 • 2017-04-03
  Nyhetsbrevet www.2050Sverige.se

  Nyhetsbrevet www.2050Sverige.se är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är ansvarig eller intresserad av omvärldsbevakning, både i privat och offentlig sektor, antingen som medlem i ledningsgru

 • 2017-04-03
  Märket är satt för svensk arbetsmarknad - 6,5 procent på tre år

  Efter intensiva och tuffa förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt.

 • 2017-03-27
  Kolla ditt försäkringsskydd på sommarjobbet

  Nu söker företag personal till sommarsäsongen, allt från guider till glassförsäljare. Det rör sig om flera tusen säsongsanställda. Men glädjen över ett sommarjobb kan istället bli en dyrköpt erfarenhe

 • 2017-03-15
  Nu kan du enkelt räkna ut ditt avdrag för representation 2017

  Nu har Skatteverket publicerat en uppdaterad funktion för att räkna ut avdrag för representation i form av mat och dryck. Man får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett omedelb

 • 2016-12-12
  Nyheter i diskrimineringslagen 2017

  Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel träder i kraft den 1 januari 2017.

 • 2016-10-28
  Facken inom industrins avtalskrav: 2,8 procent i löneökning 2017

  Löneökningar på 2,8 procent som ska säkra reala löneökningar, fortsatt utbyggnad av systemen för arbetstidsförkortning och delpension/flexpension. Det är Facken inom industrins krav i den kommande avt

 • 2016-10-26
  Vintertid!

  Nu till helgen (natten mellan lördag och söndag) går vi över från sommartid till vintertid.

 • 2016-10-18
  Nytt avtal för 20 000 Samhallanställda

  LO-förbunden och Almega Samhallförbundet har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för anställda inom Samhall AB. Avtalet är ettårigt och innebär löneökningar på 2,2 procent.

 • 2016-10-14
  Nya avtal klara för 110 000 statsanställda

  Arbetsgivarverket har idag tecknat överenskommelser med samtliga motparter inom det statliga avtalsområdet, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko. Med OFR/S,P,O och med Seko har Arbetsgivarverket ingått avtal v

 • 2016-10-12
  Årets Auktoriserade lönekonsult 2016

  Under Srf konsulternas jubileumsmiddag i Stockholm den 12 oktober korades Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult. Vinnarna Marielle Eklund, Auktoriserad Redovisnin

 • 2016-10-03
  Insamling av Näringslivets lönestatistik i nytt system

  Det är dags att redovisa löneuppgifter till Svenskt Näringsliv och brev kommer att skickas ut till medlemsföretag i början av oktober.