Lönesystem

Lönesystem som håller ordning på alla lönedetaljer börjar kännas viktigt redan vid 2 - 5 anställda. Behovet av lönesystem brukar göra sig påmint särskilt starkt i samband med årsskiftet när kontrolluppgifterna ska lämnas till både den anställde och Skatteverket samtidigt som bokföringen ska stämmas av mot innehållen skatt och beräknade arbetsgivaravgifter och i samband med upprättande av årsredovisningen. Dessutom kanske företaget ska lämna lönestatistik till SCB, Svenskt Näringsliv och andra. Även underlaget till Fora-rapportering underlättas med ett bra lönesystem.

Semester är något som alla gillar - särskilt om man har ett bra lönesystem som håller ordning på betald förskottssemester, intjänad och sparad semester och förekommande semesterlönegrundande frånvaro.

Ska du göra lönekartläggning med löner och förmåner enligt diskrimineringslagen har du också god hjälp av ditt lönesystem.

Många företag väljer numera också att outsourca sin HR- och lönehantering till en extern partner.
HR-system och lön

Av en nyrapport från Statistiska Centralbyrån SCB (Nr 2014:255) framgår att mjukvara är företagens största it-utgift.

-  Företagens utgifter för it uppgick till 42 miljarder kronor förra året. Jämfört med 2012 har de största företagen ökat sina utgifter med totalt 25 procent. Nära hälften av it-utgifterna gick till köp av mjukvara. De största företagen, de med 250 anställda eller fler, står för 65 procent av utgifterna för mjukvara. Bland de mindre företagen är utgifterna i stort sett oförändrade.

När det gäller företagens behov av system för lön och HR finns också möjligheten att köpa dessa tjänster från outsourcingleverantörer – en bransch som växt kraftigt de senaste åren och där de flesta kunderna (men inte alla) är mindre och medelstora företag.

Vem är det då som har ansvaret för inköp av HR- och lönesystem? En ny rapport från tdc pekar på att det är ekonomicheferna som är mest engagerade i it-frågor av alla beslutsfattare i den privata sektorn, och deras medarbetare är dessutom bäst på att använda systemen fullt ut. Det visar en undersökning som TNS Sifo gjort bland 500 beslutsfattare som fick svara på frågor om vad som är viktigt när de väljer it-system.
I undersökningen uppger 74 procent av ekonomicheferna att de framfört konkreta krav på hur it-systemen bör fungera vilket gör dem till de mest engagerade beslutsfattarna inom den privata sektorn. I genomsnitt är det 64 procent som är engagerade.

I sju av tio fall är it-mognaden på en nivå där de flesta på ekonomiavdelningen jobbar fullt ut effektivt i systemen. Det är klart bättre än genomsnittet. Totalt sett är det bara i drygt hälften av fallen som it-mognaden är så hög. Lägst siffror uppger vd och vice VD, på deras avdelningar är det endast i drygt fyra fall av tio som de flesta medarbetare jobbar fullt ut effektivt. Undersökningen visar även att ekonomichefernas engagemang har lett till att deras avdelningar har högst it-mognad.
Ekonomichefen är även bäst i klassen när det gäller att framföra önskemål om specifika it-lösningar. 42 procent säger att de gör detta, jämfört med 30 procent i genomsnitt bland alla beslutsfattare.
-Lägst siffra har chefer med affärsansvar (55%) och HR-chefer (57%).

Låt oss sköta dina löner:

Alingsås:
Amk Redovisning AB

Danderyd:
Account IT AB