Löneförmåner

Lön är ersättning för arbete i ett anställningsförhållande. Lön är vanligtvis i kontanter men överenskommelse om olika typer av löneförmåner förekommer. De vanligaste löneförmånerna är bilförmån/tjänstebil, kostförmån och bostadsförmån. Det blir allt vanliga med löneförmåner. Det är egentligen bara fantasin som begränsar vilka löneförmåner man kan ha. Möjligtvis kan skattereglerna med sin indelning i skattefria förmåner och förmåner som är skattepliktiga helt eller delvis styra vilka förmåner som kan bli aktuella.

Inom området motion och friskvård finns många löneförmåner. Pensionsförsäkring, olycksfalls- och sjukförsäkring och sakförsäkring är också populära löneförmåner. Kostförmån genom olika former av kuponger är också en vanlig löneförmån. Det är inte bara i Sverige som löneförmåner förekommer. Uttrycket Compensation and Benefit inrymmer både lönesättning och hantering av förmåner.

Här är några exempel på lite ovanligare löneförmåner

 • Personalrabatt
 • Massör
 • Tidningar och tidskrifter
 • Butlertjänster som ger service på jobbet med kemtvätt och hjälp med ärenden
 • Ekonomisk/juridisk/psykosocial rådgivning
 • Garage
 • Kreditkort
 • Hemtelefon
 • Kompetensutveckling
 • Buss/tåg/flygkort
 • Extra semesterdagar
 • Bredband
 • IVF/provrörsbefruktning
 • Språkkurser
 • Hemtjänst med RUT