Belopp och procent – inkomstår 2019

Här hittar du information om olika belopp och procentsatser för exempelvis skattefria traktamenten 2019, arbetsgivaravgifter, kostförmån, gåvor till anställda och mycket mera!

https://www.skatteverket.se/download/18.309a41aa1672ad0c83778ac/1545223563088/beloppochprocentkort2019b.pdf