Lagar och avtal

De 20 viktigaste arbetsrättsliga lagarna

Kollektivavtal, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer 2014

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1545448&fileOId=1545800

Några exempel på kollektivavtal